درباره ما

رویدادهای آموزشی با هدف ایجاد مهارت های تخصصی در فارغ التحصیلان دانشگاهی برنامه ریزی و اجرا می شود. ما با ایجاد ارتباطات فرادستگاهی با جامعه صنعتی،کشاورزی،گردشگری و اصناف سعی در شناسائی مهارت های مورد نیاز مخاطبان خود داریم.

ما را دنبال کنید
عکس ها
A past event
Our Trainings

دوره های مهارت آموزی نقش بسیار ارزشمندی را در پیدا کردن مسیر شغلی برای من ایجاد کرد و من به مفهوم واقعی طعم شیرین تحصیلات دانشگاهی را در این دوره کوتاه چشیدم ای کاش این دوره ها در طی سالهای اول تحصیل من در دانشگاه برگزار می شد. 

سعید آقازاده(فارغ التحصیل مهندسی مکانیک)
رویدادهای آینده