دسته بندی ها
ترجمه متون تخصصی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ترجمه رسمی مدارک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ویرایش مقالات
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ترجمه همزمان و حضوری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تولید محتوای متنی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ترجمه فیلم و صوت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ترجمه وب سایت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات گویندگی و دوبله متون
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
روزنامه نگاری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خبرنگاری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تهیه پادکست های ادبی و علمی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات نویسندگی تبلیغات
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ساخت و تولید کتب صوتی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تولید محتوای رسانه ای
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات فیش نویسی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات خلاصه نویسی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ترجمه و تفسیر کتب عربی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات فیلمنامه نویسی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR