دسته بندی ها
طراحی باغ و فضای سبز
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات سم پاشی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی و محوطه سازی باغچه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی ویلا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی و اجرای گلخانه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی و اجرای باغ شیشه ای
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
حصارسازی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی و اجرای روف گاردن
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
گل کاری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ساخت آلاچیق
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
کاشت گل و گیاه آپارتمانی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
کاشت چمن و گلکاری باغچه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
کشت دیوار سبز
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی سه بعدی فضای سبز
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR