دسته بندی ها
خدمات پوشش دار کردن بذر
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات پرایمینگ بذر
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
انجام آزمون جوانه زنی بذر
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
پیرایش چمن
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات هوادهی و تغذیه چمن
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
کاشت نهال های برجسته
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تولید بذر گندم، برنج و جو
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تولید بذر سویا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
انجام آزمون نمونه خاک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
بوجاری و ضدعفونی بذر
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
مشاوره فنی محصولات زراعی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات نظارت بر مزارع گندم
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اصلاح روش زراعت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات کودشیمیایی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات لبه زنی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
برش پرچین
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR