دسته بندی ها
ارائه ی مواد اولیه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ارتقا سطح ایمنی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تأمین ماشین آلات صنایع غذایی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات مربوط به افزایش راندمان
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
نصب و راه اندازی ماشین آلات
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
کنترل کیفیت غذایی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تولید محصولات جدید
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR