دسته بندی ها
بسته بندی غلات و حبوبات
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات آرد سازی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات برنج کوبی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
بسته بندی خرما
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
بسته بندی و عمل آوری پسته
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
بسته بندی و عمل آوری خشکبار
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
بسته بندی میوه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات فرآورده های زیتون
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
فرآوری و بسته بندی زرشک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
کشمش پاک کنی و بسته بندی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR