دسته بندی ها
خدمات مقاوم سازی سازه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی سقف های سازه فضای کار
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی سازه های فولادی و بتنی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات راهسازی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ساخت و طراحی انواع پل ها
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات مربوط به نقشه کشی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی و ساخت ویلا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی پلان و محوطه سازی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات سد سازی و سه راه سازی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تحلیل و بارگذاری سازه ها
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات نقشه کشی طراحی و معماری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
برنامه ریزی حمل و نقل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR