دسته بندی ها
خدمات انبارگردانی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ارزیابی فنی شرکتها
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ارزیابی املاک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اخذ کد اقتصادی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات حمل و نقل بین‌الملل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اجاره ملک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارث
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات بازاریابی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تحلیل تکنیکال بورس
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تامین نیرو
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات گزینش و کارمندیابی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات بازاریابی دیجیتال
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
سنجش بازار
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR