دسته بندی ها
اخد و ایجاد استانداردهای اندو
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
اخذ مجوز های ترخیص کالا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ثبت علامت تجاری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ثبت اختراع
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR