دسته بندی ها
کنترل کیفی صنایع غذایی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی پلان کیترینگ
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
انجام آزمایشات فیزیک و شیمیایی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
نقشه کشی و طرح ریزی واحد غذایی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR