ایمنی جوشکاری

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
  • کلیات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
  • انواع مخاطرات جوشکاری
  •  ایمنی برق در جوشکاری
  •  ایمنی کپسول‌های تحت فشار نظیر استیلن و اکسیژن
  • بیماری‌های ناشی از کار با عملیات جوشکاری
  • تهویه در جوشکاری
  • حریق در جوشکاری و راه‌های پیشگیری
  •  کاربرد ارگونومی در جوشکاری
  • وسایل حفاظت فردی در عملیات جوشکاریتاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
شروع - ۹:۳۰
پنج‌شنبه
۱۱ آبان ۱۴۰۲
پایان - ۹:۵۰ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.