دسته بندی ها
خدمات مشاوره تحصیلی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات زوج درمانی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات مشاوره شغلی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
روانشناسی شخصیت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تحریک الکتریکی مغز
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات کتاب درمانی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
انجام تست های نورولوژی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
انجام تست های هوش
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
مشاوره طلاق و ازدواج
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
مشاوره بالینی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات انگیزشی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات مددکاری اجتماعی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR