ابزارهای تجزیه،تحلیل و مطالعه بازارهای صادراتی(منطقه آزاد ارس)

ثبت نام بسته است
کنسرسیوم شتابدهنده های صادراتی شمالغرب کشور برگزار می نماید: 

این دوره با هماهنگی " مرکز تجارت بین الملل ITC " و "سازمان توسعه تجارت ایران" برای توسعه ظرفیت نیروی انسانی ایران در جهت افزایش صادرات محصولات (علی الخصوص محصولات فناور و دانش بنیان) برگزار می شود.


این دوره در سه مرحله به شکل زیر خواهد بود :

مرحله اول :

آموزش و تیم سازی به مدت دو روز 

مرحله دوم:

منتوری مستمر و موثر به صورت برخط و حضوری به مدت دو هفته و انجام تکالیف فردی و گروهی. در پایان این مرحله متقاضیان گواهی آنالیز بازار و تنظیم برگه کمی صادرات QEFS را دریافت خواهند نمود. 

نمونه مدرک بین المللی QEFS

مرحله سوم:

مصاحبه توسط ارزیابان مرکز تجارت بین الملل  ITC جهت شناسائی مدرسین بین المللی تحلیل بازار برای تعیین حداکثر 5 مدرس.


نمونه مدرک بین المللی مدرسینتاریخ & زمان
دوشنبه
۰۵ دی ۱۴۰۱
شروع - ۸:۰۰
دوشنبه
۰۱ اسفند ۱۴۰۱
پایان - ۱۸:۰۰ Asia/Tehran
مکان

منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس

--منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس--
--منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

کنسرسیوم شتابدهنده های صادراتی

+984133109506
+989018096518
hassan.asil@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.