تنظیم اظهارنامه مالیاتی

(بررسی 0)

اظهارنامه مالیاتی چه به صورت خود اظهاری مالیات باشد و چه خود سازمان امور مالیاتی در اختیار مودیان قرار دهد، کارنامه مالی است که همه ساله، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، به منظور محاسبه مالیات خود، به سازمان مالیاتی تقدیم می کنند و اکنون، با خود اظهاری الکترونیکی، فرآیند ها تحت سامانه متمرکز انجام می شود.
خدمات مالیاتی می تواند شامل موارد زیر باشد :
1- تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درامد شرکت ها و موسسه ها ( اظهار نامه ماده ۱۱۰ )
2- تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درامد اشخاص حقیقی مشاغل ( اظهارنامه ماده ۱۰۰ )
3- تهیه و تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده و اجرای عملیات حسابداری و رسیدگی مالیاتی
4- تهیه و تنظیم اظهار نامه املاک (‌مالیات بر درامد اجاره )

500,000 ﷼ 500000.0 IRR 500,000 ﷼

500,000 ﷼

  • استان
  • ارائه دهنده خدمات
  • بازه زمانی ارائه خدمت
  • محل ارائه خدمت

امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.