دسته بندی ها
خدمات تهیه گزارش خرید و فروش فصلی
0 ﷼ 0.0 IRR
تمام سازمان ها و شرکت های خصوصی که کار خرید و فروش انجام می‌ دهند باید صورت آن را حداکثر تا یک ماه بعد از انجام معامله به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. انجام این کار می تواند به صورت الکترونیکی و یا به صورت کاغذی و یا در قالب سی دی انجام گیرد. آن چه که در این مورد اهمیت دارد ارسال مدارک در موعد مقرر شده است که در غیر این صورت مشمول جریمه ارسال مدارک با تاخیر خواهید شد.
خدمات کدینگ حسابداری
0 ﷼ 0.0 IRR
کــدینگ جــامع حســابداری کــدهایی هســتند کــه بــه صــورت پلــه ای در سیســتم هــای حســابداری بــرای شناســایی بهتــر حســاب هــا و همچنین تسریع در امور ثبت حسابداری طراحی شده است.در فرآیندهای حسـابداری بـه خـاطر متعـدد بـودن حسـاب هـا، رویـداهای مـالی همگـی بـه زیـر مجموعـه هـای فرعـی تقسـیم مـی شـوند . ایـن دسـته بنـدی شـبیه یـک درخـت مـی باشـد کـه شـاخه هـای آن هرکـدام یـک سـرگروه ، یـک حسـاب کـل و در ادامـه معـین و در نهایـت حساب های تفضیل را تشکیل میدهد.
خدمات مستند سازی
0 ﷼ 0.0 IRR

خدمات مستند سازی
0.00 ﷼
1

مستندسازی سیستم‌های مدیریتی ، مهم‌ترین مرحله استقرار سیستم‌های مدیریتی در سازمان‌ها است مستندسازی فقط مربوط به استانداردهای مدیریتی نیست و هر سازمانی می‌تواند جهت استانداردسازی فرآیندهای کسب‌وکار ،اقدام به مستندسازی فرآیندها نماید.
خدمات مذاکرات پیش قراردادی
0 ﷼ 0.0 IRR
مذاکرات پیش قراردادی به عنوان یکی از مهم ترین اسباب پیدایش حق و تکلیف، در کلیه نظام های حقوقی مباحث گستردهای را به خود اختصاص داده است. طبیعی است برای انعقاد یک قرارداد مراحل مختلفی انجام می شود؛ یکی از مراحل مزبورمرحله مذاکرات مقدماتی است. به طور معمول مذاکرات مقدماتی در قراردادهایی که دارای اهمیت بیشتری هستند، از جایگاهمهمتری برخوردارند، در واقع شرایط و محتوای قرارداد در این مرحله رقم می خورد و به همین جهت، دوره مبنایی در خلققرارداد محسوب می شود.
خدمات لایحه دفاعیه جهت کاهش بدهی مالیاتی
0 ﷼ 0.0 IRR
دفاع مالیاتی اعتراض رسمی شخصیت حقیقی یا حقوقی به مالیاتی است که از سوی سازمان امور مالیاتی، مشموله پرداخت آن شده است. دفاع مالیاتی مشاوره و پیگیری امور مالیاتی است که با استفاده از قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی و نیز تنظیم لایحه دفاعی انجام می شود.
دفاع مالیاتی از سودمندترین کارها برای اعلام اعتراض به مالیات وضع شده است. به کمک این روش است که مؤدیان مالیاتی می توانند پس از انجام حسابرسی از حقوق خود دفاع کرده و مالیات بیشتر پرداخت نکنند.
خدمات عارضه یابی سیستمی و ساختاری
0 ﷼ 0.0 IRR
هدف از عارضه یابی، تشخيص مشکلات موجود در سازمان و ارائه راهکارهای مناسب و عملی برای رفع آنها می‌باشد.برای درک و شناخت از وجود فاصله بین انتظارت و عملکرد سازمان لازم است در سازمان عارضه یابی صورت گیرد
عارضه یابی فرایندی است مستمر که باید توسط خود سازمان در واحدهای صنعتی به طور دائمی صورت پذیرد، چرا که بروز مسئله و مشکل جزء ذاتی و لاینفک کار و تلاش می باشد. مهم آن نیست که سازمانها، دارای مسئله، مشکل و عارضه نباشند، بلکه مهم آنست که مرتباً نابسامانیها، مشکلات و عوارض در سازمانها شناسایی شده و به طور علمی و سیستماتیک مرتفع گردند و سیکل شناسایی نشانه ها و عوارض، تعیین علل بروز و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت رفع آنان مرتباً تکرار شود
خدمات طراحی صنعتی و بسته بندی
0 ﷼ 0.0 IRR
مقوله طراحی صنعتی و بسته بندی با تاثیر در کیفیت، عملکرد، ارگونومی، شکل ظاهری، گرافیک و بسته‌بندی محصولات میتواند نقش مهمی در جلب رضایت مصرف‌کنندگان و بازاریابی محصول ایفا نماید و از همین رو، طراحی صنعتی و بسته‌بندی دارای جایگاه مهمی در بازاریابی و توسعه بازار محصولات است.
خدمات طراحی سیستم های مکانیکال
0 ﷼ 0.0 IRR
تاسیسات مکانیکال در یک ساختمان می¬بایست تخصصاً به گونه¬ای طراحی شود تا حداکثر کارآیی ایجاد شود. در یک سیستم بهینه مکانیکی برای ساختمان، استفاده از استانداردهای به روز دنیا و توجه به دستورالعمل¬ها و استانداردهای ملی ضروری به نظر می رسد. به علاوه با مدل¬سازی سه بعدی تاسیسات مکانیکی هر ساختمان، می توان ضمن مشاهده جزئیات کارکرد وکارکترهای عملکردی سیستم، دقت و سرعت را در اجرای تاسیسات مکانیکی از طریق تولید نقشه¬های آیزومتریک به حداکثر ظرفیت خود رسانده و با تولید نقشه¬های کارگاهی (Shop Drawing) حجم تداخلات و دوباره کاری ها به حداقل مقدار خود رسد
خدمات طراحی سیستم های الکتریکال
0 ﷼ 0.0 IRR
امروزه ، اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال در ساختمان ها ، به یک امر حیاتی تبدیل شده است. با افزایش چشمگیر جمعیت و زیاد شدن ساختمان های بلند ، مشکلاتی نیز به وجود آمده اند و تاسیسات الکتریکال و مکانیکال ، به همین دلیل ساخته شده اند تا مشکلات زندگی در ساختمان های بلند تا حد زیادی از بین برود