خدمات تحلیل مالی

(بررسی 0)

صورت های مالی (شامل صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد) مهمترین منبع اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد مالی هر شرکت است. به همین دلیل آگاهی از نحوه تحلیل آنها اهمیت بسیاری دارد. تجزیه و تحلیل صورت های مالی، وضعیت و عملکرد سازمان را بر مبنای صورت های مالی می سنجد. این امر راه را برای کنترل و بهبود عملکرد سازمان هموار می کند.
1- آموزش جمع آوری داده های مالی و تجزیه و تحلیل مالی

2- جمع آوری و گردآوری داده های مالی دوره های مختلف

3- ترسیم نمودارهای نسبت های مالی

5- تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و ارائه راه کارها

0 ﷼ 0.0 IRR 0 ﷼

0 ﷼

  • ارائه دهنده خدمات
  • بازه زمانی ارائه خدمت
  • محل ارائه خدمت
  • استان

امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.