خدمات شناسائی و مستندسازی نیازهای فناورانه

(بررسی 0)

نیاز فناورانه به این معنی است که نیاز های واحد های صنعتی در هریک از زمینه های : نیازهای مربوط به تکنولوژی های جدید ، یا فرایند های جدید در بروز پدید آوری محصول یا قطعه ،یا نیاز های مربوط به تغییر مکانیزم عملکرد دستگاهها به منظور بهبود عملکرد و با در نظرگرفتن معیار های کیفی و اقتصادی ، در ابتدا شناسایی و متعاقب آن مستند سازی و به مراجع علمی دانشگاهی ویا تامین کننده اعلام ودر جهت رفع آن اقدام گردد.

0 ﷼ 0.0 IRR 0 ﷼

0 ﷼

  • ارائه دهنده خدمات
  • بازه زمانی ارائه خدمت
  • محل ارائه خدمت
  • استان

امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.