دسته بندی ها
خدمات فنی و مهندسی ورقکاری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تامین تجهیزات برق صنعتی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR